1. Kuidas ja millal te jagate vabu kohti?
Meie komplekteerime oma rühmad kevadel, peale Arno masspakkumiste tegemist munitsipaallasteaedadesse. Peale seda on meile teada kui palju kohti vabaneb ning saame hakata rühmi komplekteerima. Vabu kohti jagame ainult arno järjekorra alusel, võttes ühendust lapsevanemaga meiliteel. Palun Arnosse taotluse juurde panna kindlasti õige meiliaadress. Peale maikuud toimuvad kohapakkumised edasi jooksvalt läbi suve ja ka sügise alguses. 

2. Miks mulle ei tule teadet, kas ma olen koha saanud või mitte?
Kohapakkumine tuleb meiliteel ja kui seda pole tulnud, siis kohta ei ole. Me ei saada eitavaid vastuseid, sest võibolla täna kohta pole aga homme juba on. Kui teie kohakasutuse algus on möödas, siis pakkumine võib tulla ka peale seda.

3. Miks ma ei saa kohta õppeaasta keskel?
Õppeaasta keskel on kohta raske saada, kuna me komplekteerime rühmad kevadel ning koha saavad need lapsed, kes on augustikuu või septembrikuu jooksul saanud 1 aasta ja 6 kuu vanuseks. Kui sinu laps saab 1a6k vanaks näiteks novembrikuus, siis eelisjärjekorras saavad koha need lapsed kes on saanud septembri lõpuks 1a6k. Kui soov on kohta saada õppeaasta keskel, siis selleks peab keegi eest lahkuma ning tõenäosus selleks on väiksem, kui õppeaasta alguses. 

4. Kas ma saab tuua enda lapse teie hoidu, kui ta pole veel 1 aasta ja 6 kuud vana?
Sellisel juhul tuleb tasuda vanemal endal ka Tartu linna toetuse osa. Seda me teeme väga erandjuhtudel, et varem lapse lastehoidu toomine ei kahjustaks last ennast.

5. Kui mu lapsel puudub sissekirjutus Tartu linna, kas ma siis ei saagi kohta?
Suure tõenäosusega ei saa, kuna eelisjärjekorras saavad koha Tartu linna lapsed.

6. Kas teie mõlemasse majja tuleb teha eraldi avaldus?
Jah, meie majades on eraldi järjekorrad. 

7. Kui ma mujal võtan lapsele koha vastu, kas siis teie juures järjekorrast avaldus kustutatakse?
Ei, laps jääb endiselt järjekorda ning kui koht tekib, siis on võimalus see vastu võtta ja eelmisest kohast üle tulla. 

8. Mis vanuseni võib laps teie juures käia?
Meil on nii sõimerühmad, kui ka aiarühmad mõlemas majas. Mis tähenda seda, et laps saab käia meie juures kuni koolini. Meil töötavad rühmades õpetajad ja lapsehoidjad, kes valmistavad lapsed kooliks ette õppekava alusel.

9. Kas te võtate vastu ka erivajadusega lapsi, kuna teil on väiksed rühmad, siis mu lapsele sobiks see ideaalselt?
Kahjuks ei. Meie lastehoius ei ole tugimeeskonda, küll aga on töötajad koolitatud varajaselt märkama ning oskavad anda esmast nõu, kuhu abisaamiseks pöörduda, kui lapsel tekivad murekohad. 

10. Mis on teie hoius kohatasu?
Kohatasu on 81 eurot kuus, nii nagu kõigis Tartu linna lasteaedades ja lastehoidudes.